Sommerhustur

I MINA GROUP er gadeplansindsatsen og relationen til de unge vigtige for vores indsatser i området. Vi bygger positive, anderkendende og bæredygtige relationer, som vi efterfølgende bruger til at hjælpe den enkelte unge videre med. Vi vil dog gerne arbejde væk fra en gratis kultur med klientgørelse af beboerne i de udsatte boligområder og vi mener, at nøgleordene skal være hjælp til selvhjælp. Vi tror på, at de unge kan meget mere end antaget og derfor deltager de unge i alle aspekter af denne tur herunder både planlægning og afvikling. Turen er altså 100% selvfinansieret af de unge selv og MINA GROUP har kun støttet op omkring elementer af planlægningen, så måske næste års tur bliver helt uden os på sidelinien.

I mellem jul og nytår var MINA GROUP igen afsted på den årlige sommerhustur for +18 drengene og på turen blev der brugt rigtig meget tid på diverse samarbejdsøvelser og det viste sig ikke altid at være lige let. Der er mange holdninger til, hvordan man løser en opgave bedst og så er der bare dem, som helst undgår at bidrage til løsningen. De unge lærte dog på de tre dage, at alle var nødt til at bidrage til fællesskabet og tage hensyn til hinanden for at sådan en tur kan fungere.

Men det vigtigste er, at vi i MINA GROUP er der for de unge, når de har brug for det! Hvis vi vil opnå insisterende og bæredygtige relationer, så må vi være til stede i de unges liv – ikke kun, når der skal tales om svære ting og udfordringer, men også når det går de unge godt. Det er helt afgørende, at de unge ikke kun ser ud i de negative situationer og svære samtaler, men også ser os i de gode, sjove og hyggelige øjeblikke. Hvilket årets sommerhustur altid er!

Uddannelsesfester

I MINA GROUP tror vi på, at vejen ud af ghettoen går gennem uddannelse! Derfor søsætter vi – sammen med gode samarbejdspartnere – flere projekter, som har til formål at støtte op om den enkelte unge på uddannelsesrejsen. Det er statistisk bevist, at unge, der har en uddannelse, begår mindre kriminalitet end unge, der ikke har en uddannelse. Det er derfor altafgørende, at vi støtter op om de mønsterbrydere, der forsøger at bryde den sociale arv og tager en uddannelse i Danmark. Det er netop disse unge mennesker, der vil løfte ghettoerne i fremtiden.

Traditionen tro bliver de nyudklækkede studenter fejret i stor stil i Kvarterhuset på Motalavej og i år var ingen undtagelse! Hele 15 studenter blev i dag fejret sammen med deres nærmeste familie og hvor borgmesteren selvfølgelig også deltog i festlighederne. For det er en festdag – disse unge mennesker har knoklet og kæmpet for at komme igennem flere år med lektier, opgaver, sene nattetimer med afleveringer og eksamener for endelig til sidst at kunne få huen på. Og så spiller det absolut ingen rolle, om den hue er rød eller blå, det vigtigste er, at den er der og den kan ingen tage fra en.

Det var også noget, der blev lagt vægt på i talerne til de unge mennesker: uddannelse, det kan ingen tage fra en og uddannelse er den eneste rigtige vej frem. Der er derfor heller ingen tvivl om, at alle disse studenter står som tydelige rollemodeller for de andre børn og unge i boligområdet; et område, der desværre alt for ofte bliver kædet sammen med uroligheder og utryghed. Men lige netop det her boligområde kan så meget mere! Det kan stå sammen, når det gælder; det kan støtte og hjælpe; det kan motivere og opmuntre, når det hele er lidt svært og det kan i den grad finde ud af at samles og  fejre noget som vigtigt som ti nyudklækkede studenter, der er på vej ud i livet. Unge, friske og med mod på det hele. Med denne fejring bliver der sat fokus på, at der også er en anden fortælling til stede ud på Motalavej og i denne fortælling, der tæller uddannelse særlig højt. I sin tale til de unge mennesker sagde borgmester John Dyrby blandt andet, at uddannelse forpligter og man skal vide, at man pludselig står med et ansvar for at bruge denne uddannelse til noget. Uddannelse og den videre vej ud i livet er benhårdt arbejde, det kommer ikke altid til at være let, men det er det hele værd og på vejen skal man huske at takke folk omkring en, der har hjulpet og støttet, men vigtigst af alt, så skal man huske at takke sig selv. Man kunne ikke være kommet ret langt uden hjælp fra familie, venner og studiekammerater, men man kunne ikke være kommet nogen vegne, hvis det ikke var for en selv! I samme ombæring blev Søren Kierkegaard nævnt og borgmesteren gav de unge studenter denne besked med på vejen: “Vores opgave som mennesker er at blive den bedste udgave af sig selv”.  

Alt dette kan vi kun bakke op om – så godt kæmpet alle sammen, stort tillykke. Tak for en helt fantastisk aften til alle studenterne og deres familier, tak til borgmesteren for de fine ord, tak til vores samarbejdspartnere Basen og Kvarterhusledelsen samt en tak til Føtex Korsør, der havde sponsoreret den flotteste lagkage, vi længe har set. Det betyder noget for Motalavej, at vi står sammen om at sætte fokus på de mange succeshistorier, sejre og gode fortællinger om sammenhold og godt naboskab. Motalavej er langt mere og langt bedre end sit rygte!

 

Ramadan-iftar (fællesspisning)

Ét af de fokusområder, som MINA GROUP beskæftiger sig særlig meget med, er de boligsociale indsatser og derfor deltager vi også løbende i forskelligartede initiativer – særligt i og omkring Motalavej i Korsør. Som oftest er de initiativer, som vi selv skaber, baseret udelukkende på frivillighed og vi forsøger altid at tage det bedste med fra begge verdener, hvilket vi gjorde igen ved årets fælles Iftar på Motalavej.

I samarbejde med Basen på Motalavej inviterede vi på fælles Iftar på Motalavej, hvor der mødte over 100 fastende såvel som ikke-fastende op – alle medbringende en ret.

MINA GROUP arbejder med at samle folk på tværs og her skelner vi ikke imellem forskellige etniciteter, religioner eller hudfarver. Alle er velkomne og alle skal være velkomne!

Idéen med Iftar, som er det aftensmåltid, hvor de fastende muslimer bryder dagens faste, var at samle så mange af boligområdets beboere som muligt til en hyggelig aften, hvor måltidet traditionen tro ville blive indtaget i selskab med familie og venner. I det fællesskabet betyder særlig meget netop under Ramadanen og særligt omkring Iftar.

Denne fælles Iftar var en anledning og en platform for dialog imellem boligområdets borgere – muslimer såvel som ikke-muslimer, fastende såvel som ikke-fastende i nære omgivelser og med et godt måltid mad som samlingspunkt. Samtidig kunne det også være en anledning til at videregive de gode intentioner og ønsker, der er forbundet med Ramadanen: ønsket om at blive og være et bedre menneske overfor sig selv og sine omgivelser, at være mere tålmodig og at kunne udvise mere (selv)disciplin. Alt i alt en hyggelig aften, hvor en masse forskellige mennesker var samlet omkring det at spise et måltid mad sammen i et boligområde, der altid formår at bakke op om de initiativer og arrangementer, som bliver skabt af, med og for beboerne!

Den Digitale Ressourcebank

Vi er glade for at fortælle, at vores projekt Den Digitale Ressourcebank har opnået støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og bliver udført i tæt samarbejde med Slagelse Kommune ved Basen, som hører under Center for Børn og Unge og Kvarterhusledelsen på Motalavej. Det vil betyde, at en masse unge, der igang med en ungdoms- eller videregående uddannelse fra Motalavej i Korsør, vil få hjælp af frivillige, lokale ressourcer.

Vi ser uddannelse som et af de helt bærende elementer i styrkelsen af en solid grobund for disse udsatte boligområder og vi tror på de unge! Vi er derfor glade og stolte over, at Den A.P. Møllerske Støttefond har set, at vores projekt kan gøre en forskel og har valgt at støtte det. I MINA GROUP tror vi nemlig på, at vejen ud af ghettoen går gennem uddannelse og det er statistisk bevist, at unge, der har en uddannelse, begår mindre kriminalitet end unge, der ikke har en uddannelse. Det er derfor altafgørende, at vi som samfund støtter op om de mønsterbrydere, der forsøger at bryde den sociale arv og tager en uddannelse i Danmark. Det er netop disse unge mennesker, der vil løfte de udsatte boligområder i fremtiden.

Vi ser frem til samarbejdet med både Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune ved Basen på Motalavej, Kvarterhusledelsen og Den A.P. Møllerske Støttefond og vi glæder os til at fejre alle de flotte resultater, som vi uden tvivl kommer til at opnå med Den Digitale Ressourcebank.

Tryk her for mere info: www.ddrb.dk

Juleaften på Motalavej

MINA GROUP er en virksomhed med socialøkonomisk DNA, hvor vores primære fokus er arbejdet med frivillighed i udsatte boligområder og vores ønske er derfor at skabe en virksomhed, hvor der er plads til udsatte unge og hvor vi arbejder for, at disse unge fra udsatte boligområder bliver en positiv del af det omgivende samfund. Vi tror på, at alle mennesker kan flyttes og at de flytter sig med den rigtige støtte og en engageret interesse for mennesket bag.

Der har de sidste fem år været tradition for at holde juleaften for både børn og unge på Motalavej; Motalavej, der er på regeringens ghettoliste, hvor arbejdsløshed, beskæftigelse, uddannelsesniveau, kriminalitet og beboersammensætning er udfordret i forhold til landsgennemsnittet. MINA GROUP har i år stået for dette arrangement i samarbejde med kvarterhusledelsen og flere af afdelingerne i området, hvor der har været tre helt klare målsætninger i forbindelse med afviklingen af denne aften:

  • øget integration gennem kendskab og deltagelse i de danske juletraditioner
  • forebyggelse af kriminalitet og hærværk
  • mere tryghed for boligområdets beboere

Vi har stor erfaring med relationsarbejdet med børn og unge i området, da vi tidligere har arbejdet med bl.a. holdningsbearbejdelse, demokratiforståelse, samfundsforhold, rettigheder og pligter, danske traditioner mm. Vi i MINA GROUP mener, at traditioner er vigtige og det er især vigtigt, at man kender sit lands traditioner, så man senere som voksen kan vælge til eller fra på et oplyst grundlag. Vi vil samtidig også gerne anskueliggøre og vise den forskellighed, der kan være i et land og i det lands traditioner for endnu engang at opfordre til deltagelse og engagement. Vi har et stort ønske om at kunne give disse børn og unge den samme oplevelse omkring julen og julehyggen, som deres kammerater får. Og det er vigtigt for os, at vi kan give dem en mulighed for at kunne tale med og ikke mindst fortælle om deres egne juleoplevelser, når de møder op i skolen efter juleferien.

Vi har igen i år formået at skabe at en aften med den helt rigtige julestemning og en masse glade børn og unge, samtidig med at vi har været med til at folde de danske juletraditioner ud og lade børnene opleve dem. På en sådan aften får de også oplevelsen af, at de er med og at de tager del i det store fællesskab, der er i Danmark i julen.