MinaCompany iværksætter

Sig hej til Lucas. Lucas er 17 år gammel og afsluttede 9 kl. i sommeren 2019. I sin fritid går han til fodbold i den lokale fodboldklub. Lucas valgte ikke som de fleste andre på hans årgang, at fortsætte med en ungdomsuddannelse. Lucas valgte at arbejde og efter et halvt års tid på arbejdsmarkedet, har […]

MinaCompany Reception

Torsdag d. 27 februar var en stor dag i MINA GROUP, her fejrede vi åbningen af MinaCompany, som er seneste del af vores social økonomiske virksomhed. MinaCompany er et kreativt værksted, et nytænkende tilbud til mennesker som, har mod og lyst til at skabe, genbruge og redesigne bæredygtige løsninger. Solen skinnede og regnvejret stoppede for […]

Sommerhustur

I MINA GROUP er gadeplansindsatsen og relationen til de unge vigtige for vores indsatser i området. Vi bygger positive, anderkendende og bæredygtige relationer, som vi efterfølgende bruger til at hjælpe den enkelte unge videre med. Vi vil dog gerne arbejde væk fra en gratis kultur med klientgørelse af beboerne i de udsatte boligområder og vi […]

Uddannelsesfest

I MINA GROUP tror vi på, at vejen ud af ghettoen går gennem uddannelse! Derfor søsætter vi – sammen med gode samarbejdspartnere – flere projekter, som har til formål at støtte op om den enkelte unge på uddannelsesrejsen. Det er statistisk bevist, at unge, der har en uddannelse, begår mindre kriminalitet end unge, der ikke har […]

Ramadan-iftar (fællesspisning)

Ét af de fokusområder, som MINA GROUP beskæftiger sig særlig meget med, er de boligsociale indsatser og derfor deltager vi også løbende i forskelligartede initiativer – særligt i og omkring Motalavej i Korsør. Som oftest er de initiativer, som vi selv skaber, baseret udelukkende på frivillighed og vi forsøger altid at tage det bedste med fra […]

Den Digitale Ressourcebank

Vi er glade for at fortælle, at vores projekt Den Digitale Ressourcebank har opnået støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og bliver udført i tæt samarbejde med Slagelse Kommune ved Basen, som hører under Center for Børn og Unge og Kvarterhusledelsen på Motalavej. Det vil betyde, at en masse unge, der igang med en ungdoms- eller videregående uddannelse fra Motalavej i Korsør, vil få hjælp af frivillige, lokale ressourcer.

Juleaften på Motalavej

Der har de sidste fem år været tradition for at holde juleaften for både børn og unge på Motalavej; Motalavej, der er på regeringens ghettoliste, hvor arbejdsløshed, beskæftigelse, uddannelsesniveau, kriminalitet og beboersammensætning er udfordret i forhold til landsgennemsnittet.